"Cook show" - мэргэжлийн уралдаант тэмцээн

ХҮҮТИ-ийн 4-р курсын оюутнуудтай õàìòðàí ìýðãýæëèéí “CooK show 2012” òýìöýýíä удирдан зохин байгууллаа. /2013,11/


Мэдээ нэмсэн: С.Сэржмядаг Уншсан:291

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020