Бидний бахархал үзэсгэлэн
КПХангамж ангийн оюутнуудын дунд 2011-04-26 өдөр зохион байгуулав

Мэдээ нэмсэн: Ч.Түмэннасан Уншсан:507

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020