Сүхбаатар дүүргийн Техник технологийн олимпиад 2013 ҮТДС ахлах сургуулийн сурагчид автомашины төрөл, технологи зураг зүй төрөлд амжилттай оролцов


Мэдээ нэмсэн: Б.Сэргэлэн Уншсан:589

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020