МАХН, АН төслийг дэмжиж байгаа ч намын сахилга бат Монголд Канадынхаас сул, Улаанбаатарын сонин, 2009-07-18
Эрх баригч хоёр намын дотоод зохион байгуулалтанд гаднын ажиглагчдын хийсэн улс төрийн тоймыг орчуулсан.

Мэдээ нэмсэн: Н.Галиймаа Уншсан:453

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020