Судалгаа
"Монгол Улсын Харилцаа холбооны салбарыг зах зээлд шилжүүлсэн туршлагыг нэгтгэн судлах нь" сэдвээр докторын ажил удирдана. Утас:998722867, мэйл: b_gombo@yahoo.com

Мэдээ нэмсэн: О.Балдангомбо Уншсан:924

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020