"Ази, Африкийн ашигт малтмал-2013" ОУ-ын хурлын хээрийн аялал

1.    "Ази, Африкийн ашигт малтмал-2013" ОУ-ын хуралд оролцогсдыг 2013 оны 9 сарын 23-25-ны өдрүүдэд эрдэнэ-бороогийн уурхайтай танилцуулах аялалыг удирдан авч явсан.


Мэдээ нэмсэн: С.Оюунгэрэл Уншсан:519

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020