"Summer field camp of Leading graduate program" хүрээнд зохион байгуулсан хээрийн аялал
Акита их сургуулийн оюутнуудын "Summer field camp of Leading graduate programm" хуралд оролцогсдыг 2013 оны 8 сарын 22-25ны өдрүүдэд Эрдэнэтийн уурхайтай танилцуулах аялалыг 3 багш зохион байгуулсан. ШУТИС ГГТС-ийн багш О.Мөнхцэцэг, Н.Болорчимэг, С.Оюунгэрэл

Мэдээ нэмсэн: С.Оюунгэрэл Уншсан:516

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020