ШУТИС-ийн Програмчлалын олимпиад
Оролцсон баг 2-р байр эзэлсэн.

Мэдээ нэмсэн: П.Оюунцэцэг Уншсан:482

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020