“Express Publishing Seminar in Mongolia” organized by the “World of Language” and “Express Publishing” (19 academic hours) 03-04 Dec.2016
Express Publishing" хэвлэлийн газар ба “World of Language” номын дэлгүүр зэрэг байгууллагатай ШУТИС-ийн ГХИ хамтран  2016 оны 12 сарын  03-04 -д монголын их дээд сургууль, дунд сургуулийн англи хэлний багш нарт зориулан сүүлийн үеийн шинэлэг аргаар бүтээсэн сурах бичиг ашиглах талаар англи хэл заах аргын семинар зохион байгуулав. 

Мэдээ нэмсэн: С.Дугармаа Уншсан:782

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020