ЭВРИКА-2014” Газарзүй геологийн салбарын оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал

    2014 оны 4-р сарын 10 нд ЭВРИКА-2014 Газарзүй геологийн салбар хуралдаанд АМЭХ-ийн 4-р курсын оюутнууд болох Б.Жаргалсайхан, Д.Ууганбаяр, М.Сэнгээ нарыг удирдан оролцсоноос Оюут улаан Cu-Au порфирын хүдэржилтийн судалгаа сэдэвт илтгэлээр Б.Жаргалсайхан тэргүүн байр, Улаан толгой илрэлийн геологийн тогтоц, ГХШЭ-ийн эрдэслэг бүрэлдэхүүний судалгаа илтгэлийн үр дүнгээр М.Сэнгээ 2-р байрт шалгарсан. Хуралд оролцогчдын тоо 10 



Мэдээ нэмсэн: Б.Энхжаргал Уншсан:401

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019