Голден хилл компаний нэрэмжит оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал

-        Голден Хилл” компаниас хамтран жил бүрийн 3-р сард уламжлал болгон зохион байгуулдаг геологи, уул уурхайн салбарын оюутны эрдэм шинжилгээний бага хуралд АМЭХ-ын ангийн 4-р курсын 3 оюутан (Б.Жаргалсайхан, Ц.Сандагдорж, Д.Ууганбаяр) удирдан оролцуулсанаас 1-р байрт: Д.Ууганбаяр, Саран уул Cu-Au-ны порфирын ордын геологийн тогтоц, хүдэржилтийн судалгаа, 2-р байрт: М.Сэнгээ, Улаан толгой илрэлийн геологийн тогтоц, ГХШЭ-ийн эрдэслэг бүрэлдэхүүний судалгаа, 3-р байрт: Ц.Сандагдорж, Мандал Mo-W-ын скарны ордын скарнжилтын судалгаа сэдэвт ажлын үр дүнгээр эхний 3  байранд шалгарсан амжилттай. Хуралд нийт 12 оюутан оролцсон болно.


Мэдээ нэмсэн: Б.Энхжаргал Уншсан:407

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019