ГГТСургуулийн оюутнй эрдэм шинжилгээний бага хурал
ГГТСургуулийн оюутны эрдэм шинжилгээний бага хуралд 3 оюутныг удирдан оролцуулсан бөгөөд тэдгээрээс Д.Ууганбаяр, Саран уул Cu-Au-ны порфирын ордын геологийн тогтоц, хүдэржилтийн судалгаа сэдэвт илтгэлээр 2-р байрт шалгарсан.

Мэдээ нэмсэн: Б.Энхжаргал Уншсан:363

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019