Магистрант Б.Нандин-Эрдэнэ "Хүнсний ногооны хортон шавьжид өвчин үүсгэгч бактерийн судалгаа" 1-р байр эзлэв"
ХИБС-ийн магистрант Б.Нандин-Эрдэнэ "Хүнсний ногооны хортон шавьжид өвчин үүсгэгч бактерийн судалгаа" сэдвээр "Мэдлэгт суурилсан технологи-2014" магистр, доктор оюутнуудын эрдэм шинжилгээний хурлаас байгаль, нийгэм, хүмүүнлэгийн чиглэлээр 1-р байр эзэлсэн болно. Удирдагч багш доктор, дэд профессор С.Дэлгэрмаа

Мэдээ нэмсэн: С.Дэлгэрмаа Уншсан:557

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020