Барилга, Архитектурын сургуулийн багш нарын анхааралд

2015-2016А улирлын Б болон В цагийн тооцоог ПРОФЕССОР БАГШ НАРЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ КРЕДИТЭЭР ТООЦОЖ, ҮНЭЛЭХ ЖУРМЫГ баримтлан, хуучин загвар файлын дагуу бэлтгэн, баримтын хамт 12 сарын 02 /Лхагва/ өдрийн дотор дараах багш нарт өгнө үү.

Барилгын инженерийн салбар-Ж.Алтанцэцэг

Архитектурын салбар-Б.Жигжид

Хүрээлэн буй орчны инженерийн салбар-Н.Болдбаатар

Зарлагдсан хугацаанд багтаан Б болон В цагийн тооцоог өгөхийг хүсье. 12 сарын 03-04 өдрүүдэд салбаруудын төлөөл багш нартай тооцоог хийж дуусгах тул хугацаа хоцорсон тохиолдолд Б болон В цагийг тооцохгүй болохыг анхаарна уу.  


Мэдээ нэмсэн: О.Мөнхчимэг Уншсан:1121

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020