Хамтран ажиллах тухай
"Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүнд суурилсан маркетингийн хөтөлбөр боловсруулах нь" сэдвээр  гэрээт ажил хийлгэж, санхүүжүүлэх түншийг хайж байна.  Утас: 99872286, и-мэйл:b_gombo@yahoo.com

Мэдээ нэмсэн: О.Балдангомбо Уншсан:641

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020