ШУТИС-ийн “Орос хэлний өдрүүд” арга хэмжээ
ШУТИС-ийн “Орос хэлний өдрүүд” арга хэмжээний хүрээнд Орос хэлний Олимпиадад шүүгчээр ажилласан.

Мэдээ нэмсэн: Ш.Галтмаа Уншсан:1143

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020