2013 Улсын олимпиадад “Бид нэг баг” ҮТДС ахлах сургуулийн сурагчид дүрслэх урлаг, дизайны төрөлд амжилттай оролцов


Мэдээ нэмсэн: Б.Сэргэлэн Уншсан:1332

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020