Монгол улсын хөдөөгийн холбооны загвар ба хэрэгцээ

Зохиогч: З. Буянхишиг Хэвлүүлсэн газар: ТИС-ийн хэвлэлийн үйлдвэр, сургалтын төв

Дохиоллын сүлжээний чанарыг үнэлэх аргачлал боловсруулах нь

Зохиогч: Т. Лхагвасүрэн Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС ҮТДС Хэвлэх үйлдвэр

Онлайн сургалтын агуулга хөгжүүлэх арга зүйн судалгаа

Зохиогч: Ж. Алимаа Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-ийн хэвлэх үйлдвэр

Хагас тодорхойлогдсон квазигүдгэр програмчлал

Зохиогч: Т. Баяртөгс Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-ийн хэвлэх

"Мэдээлэл холбооны технологийн нэр томьёо, түүний цахим сан бүрдүүлэх нь"

Зохиогч: Г. Баярмаа Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар. ШУТИС-ийн хэвлэлийн газар

<<
1 2 3
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020