STRUCTURE ORIENTED EVALUATION MODEL FOR E-LEARNING

Зохиогч: Т. Уранчимэг Хэвлүүлсэн газар: Chemnitz, Germany

Вольтеррийн оператор пенсилийн судалгаа

Зохиогч: Д. Цэдэнбаяр Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар


Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020