/UMTS сүлжээг үйлчилгээний чанарын үзүүлэлтээр оновчлох нь

Зохиогч: Н. Чулуунбанди Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар хот

Утасгүй холбооны салбарын судалгааны болон инновацийн төслийн санал

Зохиогч: Н. Чулуунбанди Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар хот

Дохиоллын сүлжээний чанарыг үнэлэх аргачлал

Зохиогч: Т. Лхагвасүрэн Хэвлүүлсэн газар: ҮДТС хэвлэх үйлдвэр

Дохиоллын сүлжээний чанарыг үнэлэх аргачлал

Зохиогч: Т. Лхагвасүрэн Хэвлүүлсэн газар: МХТМ

Монгол хэлний үгзүйд машин сургах аргыг ашиглах нь

Зохиогч: Б. Гүндсамбуу Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-Хэвлэлийн үйлдвэр

Либерализм, Кэйнсизм, Монголын дундчууд

Зохиогч: О. Балдангомбо Хэвлүүлсэн газар: -УБ.: Бат-Принтинг

WiMAX-аар IPTV үйлчилгээг зохион байгуулах

Зохиогч: Э. Эрдэнэтуяа Хэвлүүлсэн газар: УБ

Цахим засаглалын хүний хөгжил

Зохиогч: Ц. ГАНБАТ Хэвлүүлсэн газар: МУИС

Түүхэн замналын 40 жил

Зохиогч: Л. Удвал Хэвлүүлсэн газар: мөнхиин үсэг ХХК

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019