"Эх дэлхий Эрчим хүч" илтгэлүүдийн эмхтгэл

Зохиогч: Б. Бат-Эрдэнэ Хэвлүүлсэн газар: Хөх монгол принт

"Эрчим хүч хөгжлийн түлхүүр" илтгэлүүдийн эмхтгэл

Зохиогч: Б. Бат-Эрдэнэ Хэвлүүлсэн газар: Хөх монгол принт

"Эрчим хүчний ирээдүй нэг алхам" илтгэлүүдийн эмхтгэл

Зохиогч: Б. Бат-Эрдэнэ Хэвлүүлсэн газар: Хөх монгол принт

Уурын генератор

Зохиогч: Д. Мандал Хэвлүүлсэн газар: Соёмбо принт

Өөрчлөлтийн менежмент

Зохиогч: Д. Оюунчимэг Хэвлүүлсэн газар: Голден ай принтинг

Менежмент сурах бичиг

Зохиогч: Д. Оюунчимэг Хэвлүүлсэн газар: Голден ай принтинг

Менежмент жишээ дасгал сорил

Зохиогч: Д. Оюунчимэг Хэвлүүлсэн газар: Голден ай принтинг

Менежмент сурах бичиг

Зохиогч: Д. Оюунчимэг Хэвлүүлсэн газар: Голден ай принтинг

Математик I

Зохиогч: Д. Цэдэнбаяр Хэвлүүлсэн газар: Удам Соёл

Бизнес төсөл боловсруулах зөвлөмж

Зохиогч: Ц. Сэлэнгэ Хэвлүүлсэн газар: УБ., Алмаз пресс хэвлэлийн үйлдвэр

научный стиль

Зохиогч: М. Байгаль Хэвлүүлсэн газар:

научный стиль

Зохиогч: М. Байгаль Хэвлүүлсэн газар:

научный стиль

Зохиогч: М. Байгаль Хэвлүүлсэн газар:

научный стиль

Зохиогч: М. Байгаль Хэвлүүлсэн газар:

과학, 기술 번역. 식품학 및 생명공학 Шинжлэх ухаан техникийн орчуулга-Хүнс, биотехнологи

Зохиогч: Т. Мөнхжаргал Хэвлүүлсэн газар: Арилдал ХХК, Улаанбаатар

Радио холбооны тоон системийн үндэс

Зохиогч: З. Буянхишиг Хэвлүүлсэн газар: МУТИС-ийн хэвлэлийн газар ISBN 99929-3-008-X

Цахилгаан хэлхээний онол

Зохиогч: З. Буянхишиг Хэвлүүлсэн газар: Мөнхийн үсэг

Гэрлэн долгионы холбооны үндэс

Зохиогч: З. Буянхишиг Хэвлүүлсэн газар: Ном хур хэвлэлийн газар

Утасгүй персонал холбооны системүүд

Зохиогч: Э. Эрдэнэтуяа Хэвлүүлсэн газар: Урлах эрдэм ХХК, УБ

Нийгмийн ажлын технологи

Зохиогч: С. Ариунцэцэг Хэвлүүлсэн газар: Цомирлог хэвлэл

Оптик нягтруулга

Зохиогч: З. Буянхишиг Хэвлүүлсэн газар: Ном хур хэвлэлийн газар

Монгол хэл уран зохиол 12-р анги

Зохиогч: Ч. Оюунгэрэл Хэвлүүлсэн газар: Соёмбо принтинг ХХК

Монгол бичиг

Зохиогч: Р. Цэцэгмаа Хэвлүүлсэн газар: Мөнхийн үсэг

Цахилгаан соронзонгоор эвдэхгүй шалгах аргууд

Зохиогч: Н. НАСАНБАТ Хэвлүүлсэн газар: Cyber print

Цахилгаан ба соронзон

Зохиогч: Н. НАСАНБАТ Хэвлүүлсэн газар: Cyber print

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 25 26
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020