Барилгын үйлдвэрлэлийн иж бүрэн механикжуулалт

Зохиогч: Ї. Цэрмаа Хэвлүүлсэн газар: Шидэт өнгө ХХК

Гагнуурчин

Зохиогч: Г. Оюунбат Хэвлүүлсэн газар:

Эмэгтэй хувцасны загвар зохион бүтээлт, загварчилгаа

Зохиогч: С. Цэцгээ Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-ийн хэвлэх үйлдвэр

Тусгай зориулалтын болон бичил цахилгаан машин. Сурах бичиг

Зохиогч: Ч. Нацагдорж Хэвлүүлсэн газар: УБ. Мөнхийн үсэг групп

Реле хамгаалалт, автоматикийн Англи-Орос-Монгол товч толь

Зохиогч: Ч. Нацагдорж Хэвлүүлсэн газар: УБ.: ШУТИС. Хэвлэлийн үйлдвэр, сургалтын төв

Цахилгаан системийн гэмтлийн шинжилгээ ба тоон аргууд. Их дээд сургуульд зориулсан сурах бичиг/

Зохиогч: Ч. Нацагдорж Хэвлүүлсэн газар: УБ.: ШУТИС. Хэвлэлийн үйлдвэр, сургалтын төв,

Автомашины цахилгаан ба электрон тоноглол

Зохиогч: Б. Батмөнх Хэвлүүлсэн газар: ISBN 978-99962-981-5-8

Инженерийн зураг төслийн үндэс

Зохиогч: Э. Оюунзаяа Хэвлүүлсэн газар: УБ хот

Бодлогын хураамж 2-р дэвтэр.

Зохиогч: М. Дүгэрсүрэн Хэвлүүлсэн газар:

Бодлогын хураамж 1-р дэвтэр.

Зохиогч: М. Дүгэрсүрэн Хэвлүүлсэн газар:

Физикийн бодлогын хураамж.

Зохиогч: М. Дүгэрсүрэн Хэвлүүлсэн газар:

улс төр судлал

Зохиогч: Б. Долгор Хэвлүүлсэн газар: Адмон хэвлэх үйлдвэр

Физик-2 (2 дахь хэвлэл).

Зохиогч: М. Дүгэрсүрэн Хэвлүүлсэн газар:

Физикийн практик (2 дахь хэвлэл).

Зохиогч: М. Дүгэрсүрэн Хэвлүүлсэн газар:

Физик.

Зохиогч: М. Дүгэрсүрэн Хэвлүүлсэн газар:

Физикийн практик.

Зохиогч: М. Дүгэрсүрэн Хэвлүүлсэн газар:

Утасгүй холбооны үндсэн ойлголтууд, бодлого дасгалын хураамж

Зохиогч: Н. Чулуунбанди Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар хот

GPRS/UMTS сүлжээний үйлчилгээний чанар, удирдлага

Зохиогч: Н. Чулуунбанди Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар хот

Радио нэвтрүүлэх байгууламж

Зохиогч: Н. Чулуунбанди Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар хот

Долгион тархалт

Зохиогч: Н. Чулуунбанди Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар хот

Эмчилгээний зарим тоног төхөөрөмжүүд

Зохиогч: Д. Пүрэвдаш Хэвлүүлсэн газар: УБ хот 2013 он

Анологи электроник

Зохиогч: Д. Пүрэвдаш Хэвлүүлсэн газар: УБ хот 2001 он.

Хотжихуйн онол ба амьдрах орчин DDC.720. Г-531, ISNB. 978-999

Зохиогч: С. Амгалан Хэвлүүлсэн газар: "Bitpress" ХХК

Цахилгаан хэмжил

Зохиогч: С. Эрдэнэтуяа Хэвлүүлсэн газар: ХҮСТ

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 25 26
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020