Учебное пособие по русскому языку

Зохиогч: М. Байгаль Хэвлүүлсэн газар: Admon printing publishing

Хагас дамжуулагч өдөөлтийн системтэй синхрон генератор

Зохиогч: Б. Лхагвадорж Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар

Синхрон генераторын тооцооны аргачлал

Зохиогч: Б. Лхагвадорж Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар

БНМАУ-ын хотуудын эрчим хүч хангамж

Зохиогч: Б. Лхагвадорж Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар

Дулаан масс солилцооны онол /конвекц, цацраг/

Зохиогч: Л. Жаргалхүү Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС,ЭХИС

Дулаан солилцооны онол /Дулаан нэвтрүүлэлт/

Зохиогч: Л. Жаргалхүү Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС ЭХИС

Цахилгаан техникийн үндэс

Зохиогч: Ш. Ангар Хэвлүүлсэн газар: УБ

Инженерийн лавлах-3

Зохиогч: Ш. Ангар Хэвлүүлсэн газар: УБ

Цахилгаан энергийн дамжуулалт, хуваарилалт

Зохиогч: М. Хуягдорж Хэвлүүлсэн газар: УБ Адмон хэвлэлийн гаөзар

Ерөнхий цахилгаан техник

Зохиогч: М. Хуягдорж Хэвлүүлсэн газар: УБ ТИС

Цахилгаан энергийн дамжуулалт хуваарилалт

Зохиогч: М. Хуягдорж Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар Өнгөт хэвлэл ХХК

Цахилгаан электроникийн мэргэжлийн англи хэл CD

Зохиогч: А. ЯНЖИН Хэвлүүлсэн газар: Соёмбо принтинг ISBN 978 99929 4 725 X

Электроникийн загварчлал болон VHDL

Зохиогч: А. ЯНЖИН Хэвлүүлсэн газар: МУШУТИС

Цахилгаан системийн горим: Математик арга, загварууд

Зохиогч: Д. Содномдорж Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар

Цахилгаан эрчим хүчний математик үндэс

Зохиогч: Д. Содномдорж Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар

Цахилгаан системийн горим : Математик арга, загварууд

Зохиогч: Д. Содномдорж Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар

Цахилгаан системийн тогтсон горимын тооцооны математик загвар ба аргууд

Зохиогч: Д. Содномдорж Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар

Эрчим хүчний системийн горимын оновчлол ба удирдлагын автоматжуулсан систем

Зохиогч: Д. Содномдорж Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар

Инженерийн тооцоонд магадлалын онол, математик статистикийг хэрэглэх

Зохиогч: Д. Содномдорж Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар

Эрчим хүчний системийн горимын оновчлолын тооцооны курсын ажлын гарын авлага

Зохиогч: Д. Содномдорж Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар

<<
1 2 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020