Пластик анатоми хичээлийн гарын авлага

Зохиогч: Б. СЭЛЭНГЭ Хэвлүүлсэн газар: Линограф ХХК хэвлэх үйлдвэр.

DT364 Төсөл -I бичих заавар

Зохиогч: С. Цэцгээ Хэвлүүлсэн газар: Хувцас судлалын салбар

Байгууламжийн шинжилгээ статик тодорхой бус систем хосолмол ба холимог арга

Зохиогч: Б. Батчимэг Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-Хэвлэх үйлдвэр

Байгууламжийн шинжилгээ статик тодорхой бус систем ойролцоо арга

Зохиогч: Б. Батчимэг Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-Хэвлэх үйлдвэр

Байгууламжийн шинжилгээ барилгын механикийн бүрэн тэгшитгэлийн систем

Зохиогч: Б. Батчимэг Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-Хэвлэх үйлдвэр

Байгууламжийн шинжилгээ статик тодорхой дамнуур ба рамын дотоод хүчийг тодорхойлох

Зохиогч: Б. Батчимэг Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-Хэвлэх үйлдвэр

Байгууламжийн шинжилгээ статик тодорхой энгийн татанга

Зохиогч: Б. Батчимэг Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-Хэвлэх үйлдвэр

Байгууламжийн шинжилгээ тооцооны схемийн кинематик шинжилгээ

Зохиогч: Б. Батчимэг Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-Хэвлэх үйлдвэр

Байгууламжийн шинжилгээ төгсөглөг элементийн арга

Зохиогч: Б. Батчимэг Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-Хэвлэх үйлдвэр

Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа

Зохиогч: Ц. Ариунаа Хэвлүүлсэн газар: МХТС

OC301 хичээлийн лабораторийн ажлын гарын авлага

Зохиогч: Ц. Ариунаа Хэвлүүлсэн газар: МХТС

Байгууламжийн шинжилгээ гурван нугаст систем

Зохиогч: Б. Батчимэг Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-Хэвлэх үйлдвэр

J.OC302 Оптик холбооны систем-II

Зохиогч: П. Нямсүрэн Хэвлүүлсэн газар: МХТС

OTDR хэмжүүрийн төхөөрөмжийн гарын авлага

Зохиогч: П. Нямсүрэн Хэвлүүлсэн газар: МХТС

J.IC103 Цахилгаан хэлхээний онол

Зохиогч: П. Нямсүрэн Хэвлүүлсэн газар: МХТС

Хар зураг-2 хичээлийн гарын авлага

Зохиогч: Д. ХАЛИУНАА Хэвлүүлсэн газар: Линограф ХХК хэвлэх үйлдвэр.

Individual work for geology students

Зохиогч: Ц. Байгалмаа Хэвлүүлсэн газар:

Хар зураг-1 хичээлийн гарын авлага

Зохиогч: Д. ХАЛИУНАА Хэвлүүлсэн газар: Линограф ХХК хэвлэх үйлдвэр.

Мокасин гутлын эд ангиудын байгуулалт /Адриано Лунатийн арга /

Зохиогч: Ж. Оюунтүлхүүр Хэвлүүлсэн газар: ҮТДС-ын АШС-ын баг

Программчлалын хэл 2

Зохиогч: О. Бат-Энх Хэвлүүлсэн газар: МХТС

Түрийтэй гутлын түрийний эд ангиудын байгуулалт /Адриано Лунатийн арга/

Зохиогч: Ж. Оюунтүлхүүр Хэвлүүлсэн газар: ҮТДС-ийн АШС-ын баг

“Гутал зохион бүтээх арга”

Зохиогч: Ж. Оюунтүлхүүр Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС, ХСҮТ

Хэрэглээний механик 1 тестийн эмхэтгэл

Зохиогч: Ш. Далхжав Хэвлүүлсэн газар: Соёмбо принтинг

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 67 68
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019