График дизайны үндэс I.ID235

Зохиогч: С. Өлзиймаа Хэвлүүлсэн газар: ҮТС

Дипломын төслийн заавар

Зохиогч: Б. Отгончимэг Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-ХҮСТөвд

Техникийн механикийн хичээлүүдийн тестийн эмхэтгэл-1

Зохиогч: П. Баасансүрэн Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-ийн Хэвлэлийн газар

Техникийн механикийн хичээлүүдийн тестийн эмхэтгэл-2

Зохиогч: П. Баасансүрэн Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-ийн Хэвлэлийн газар

График дизайны уран сайхны дүрслэл

Зохиогч: Г. Эрдэнэбилэг Хэвлүүлсэн газар:

График дизайн I

Зохиогч: Г. Эрдэнэбилэг Хэвлүүлсэн газар:

Зохиомж II

Зохиогч: Г. Эрдэнэбилэг Хэвлүүлсэн газар:

Машин механизмын онолын лабораторийн ажил

Зохиогч: П. Баасансүрэн Хэвлүүлсэн газар: Соёмбо принтинг

Зохиомж I

Зохиогч: Г. Эрдэнэбилэг Хэвлүүлсэн газар:

Хэрэглээний механик 1/Лабораторийн ажлын гарын авлага/

Зохиогч: П. Баасансүрэн Хэвлүүлсэн газар: Соёмбо принтинг

Уран зохиолын унших бичиг

Зохиогч: С. Оюунгэрэл Хэвлүүлсэн газар:

Уран зохиолын унших бичиг

Зохиогч: Ч. Оюунгэрэл Хэвлүүлсэн газар:

Уран зохиолын унших бичиг

Зохиогч: С. Оюунгэрэл Хэвлүүлсэн газар:

А-Я 35 үсгийн Поп ап ном

Зохиогч: С. Өлзиймаа Хэвлүүлсэн газар: ҮТДС

Бизнесийн эрх зүй

Зохиогч: С. Оюунгэрэл Хэвлүүлсэн газар: Соёмбо принтинг ХХК

Хэрэглээний механик 1

Зохиогч: П. Баасансүрэн Хэвлүүлсэн газар: Соёмбо принтинг

10. Хэрэглээний механик 1

Зохиогч: П. Баасансүрэн Хэвлүүлсэн газар: Соёмбо принтинг

J.IC103 Цахилгаан хэлхээний онол курсын ажлын гарын авлага

Зохиогч: П. Нямсүрэн Хэвлүүлсэн газар: МХТС

J.IC103 Цахилгаан хэлхээний онол cеминарын гарын авлага

Зохиогч: П. Нямсүрэн Хэвлүүлсэн газар: МХТС

Шрифт вектор график

Зохиогч: С. Өлзиймаа Хэвлүүлсэн газар: ҮТС

IT101 Лабораторийн гарын авлага

Зохиогч: П. Цэрэнбат Хэвлүүлсэн газар:

Электрон схемийн онол хичээлийн бие даалтын ажлын удирдамж

Зохиогч: Т. Амартүвшин Хэвлүүлсэн газар: Хувиараа

Компьютер график дизайны уран сайхны шийдэл гарын авлага

Зохиогч: Г. Эрдэнэбилэг Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-Хэвлэлийн хүрээлэн

Таталбар зураг зурах гарын авлага

Зохиогч: Б. СЭЛЭНГЭ Хэвлүүлсэн газар: Линограф ХХК хэвлэх үйлдвэр.

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 67 68
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020