English games

Зохиогч: Ц. Отгонсүрэн Хэвлүүлсэн газар:

Idioms

Зохиогч: Ц. Отгонсүрэн Хэвлүүлсэн газар:

Оптик холбооны мэргэжлийн оюутнуудад зориулсан англи эх бичвэрүүд

Зохиогч: Б. Арваазана Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС, МХТС

Developing pronunciation

Зохиогч: Б. Арваазана Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС, МХТС

How to write an essay

Зохиогч: Б. Арваазана Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС, МХТС

The dictionary of Telecommunication

Зохиогч: Б. Арваазана Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС, МХТС

English grammar

Зохиогч: Б. Арваазана Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС, МХТС

Цахилгаан машины лабораторийн гарын авлага

Зохиогч: Ч. Рэнчиндорж Хэвлүүлсэн газар:

Хүчний электроникийн гарын авлага

Зохиогч: Ч. Рэнчиндорж Хэвлүүлсэн газар:

Эрэгтэй хэв шинжит галбирын биеийн хэмжээс

Зохиогч: С. Цэцгээ Хэвлүүлсэн газар: Хувцас судлалын салбар

Эмэгтэй хэв шинжит галбирын биеийн хэмжээс

Зохиогч: С. Цэцгээ Хэвлүүлсэн газар: Хувцас судлалын салбар

Эрэгтэй, эмэгтэй хэв шинжит галбирын биеийн хэмжээс

Зохиогч: Б. Оюун-Эрдэнэ Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС, хэвлэлийн үйлдвэр

Оюутны бие даан хийх ажлууд 3

Зохиогч: Г. Баярмаа Хэвлүүлсэн газар:

Цахилгааны станцын цахилгааны хэсэг

Зохиогч: Я. Содбаяр Хэвлүүлсэн газар: Адмон ХХК

Цахилгааны станцын цахилгааны хэсэг

Зохиогч: Я. Содбаяр Хэвлүүлсэн газар: Адмон ХХК

Цахилгаан станц, дэд станцын цахилгааны хэсэг

Зохиогч: Я. Содбаяр Хэвлүүлсэн газар: Адмон ХХК

ВВ/ТЕЯ вакуум таслуурын ажиллагаа, ашиглалтын заавар

Зохиогч: Я. Содбаяр Хэвлүүлсэн газар: Адмон ХХК

Шинэ бүтээл ашиглах тухай

Зохиогч: Б. Энхтуяа Хэвлүүлсэн газар: а

Анхан шатны ханзны хичээлийн гарын авлага 2

Зохиогч: У. Цэцэгдулам Хэвлүүлсэн газар: Интер ном

Анхан шатны ханзны хичээлийн гарын авлага 1

Зохиогч: У. Цэцэгдулам Хэвлүүлсэн газар: Интер ном

Матлав

Зохиогч: О. Болор Хэвлүүлсэн газар: Удирдлагын академийн хэвлэн олшруулах тасаг

Компьютерийн хэрэглээ-1 хичээлийн лабораторийн ажлууд

Зохиогч: О. Болор Хэвлүүлсэн газар: Удирдлагын академийн хэвлэн олшруулах тасаг

Компьютерийн хэрэглээ-2 хичээлийн лекцийн гарын авлага

Зохиогч: О. Болор Хэвлүүлсэн газар: Удирдлагын академийн хэвлэн олшруулах тасаг

Гарын авлага

Зохиогч: Б. Намжилдорж Хэвлүүлсэн газар:

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 67 68
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020