Дүрслэх геометрийн (EDT101) хичээлээр бие дааж гүйцэтгэх график ажлууд

Зохиогч: Т. Болдбаатар Хэвлүүлсэн газар: Азхур ХХК

Автозамын перспектив

Зохиогч: Х. Дамчаасүрэн Хэвлүүлсэн газар: Урлах эрдэм

Геометр байгуулалт

Зохиогч: Х. Дамчаасүрэн Хэвлүүлсэн газар: Урлах эрдэм

Програмчлалын Си хэл, цуврал 1, 2

Зохиогч: И. Цэрэн-Онолт Хэвлүүлсэн газар: New mind ХХК

Аналог схемтехник хичээлийн гарын авлага

Зохиогч: Ц. ТЭНГИС Хэвлүүлсэн газар:

Тоон электроник хичээлийн лаборатори, бие даалтын ажлын гарын авлага

Зохиогч: Т. Амартүвшин Хэвлүүлсэн газар: МХТС, Электроникийн салбар

Ухаалаг электрон хэрэгсэл

Зохиогч: Э. Батцэцэг Хэвлүүлсэн газар: Соёмбо

Компьютерийн хэрэглээ

Зохиогч: Б. Золзаяа Хэвлүүлсэн газар: Соёмбо ХХК

конвекц цацрагийн дулаан солилцоо, дулаан солилцооны аппаратын тооцооны гарын авлага

Зохиогч: Л. Жаргалхүү Хэвлүүлсэн газар: Хэвлэлийн дараах үйлчилгээ

Дулаан нэвтрүүлэлт хичээлээр бие даан хийх тооцооны гарын авлага

Зохиогч: Л. Жаргалхүү Хэвлүүлсэн газар: Хэвлэлийн дараах үйлчилгээ

Материал судлалын физик үндэс

Зохиогч: Н. Наранцацралт Хэвлүүлсэн газар: Нартех

Лабораторийн хичээлийн гарын авлага: L.FT301 Үр тариа, жимс, ногоо боловсруулах технологи I

Зохиогч: Э. Энхцэцэг Хэвлүүлсэн газар: Алмаз пресс хэвлэлийн газар

экологи, экологи байгаль хамгаалал хичээлийн гарын авлага

Зохиогч: Н. Чимэдцогзол Хэвлүүлсэн газар:

D.IM203- Бизнесийн програмчлал хичээлийн гарын авлага

Зохиогч: Д. Оюунгэрэл Хэвлүүлсэн газар:

S.CS102- Компьютерийн хэрэглээ 2 гарын авлага

Зохиогч: Д. Оюунгэрэл Хэвлүүлсэн газар:

Хөдөлмөр эрхлэхэд зориулсан гарын авлага

Зохиогч: Д. Ариунжаргал Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС, Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв

"Шингэн ба хийн динамик" лабораторийн гарын авлага

Зохиогч: Б. Баяраа Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС,ДИС

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 67 68
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020