Курс дипломын төсөл гүйцэтгэх аргачилсан удирдамж

Зохиогч: М. Баттулга Хэвлүүлсэн газар: Удам соёл ХХК

Сүлжээний инженерчлэл

Зохиогч: Э. Батцэцэг Хэвлүүлсэн газар: Соёмбо хэвлэх үйлдвэр

Таны цахим боловсролд

Зохиогч: Б. Золзаяа Хэвлүүлсэн газар: Алмаз пресс ХХК

Мэдээлэлзүйн олимпиадад бэлтгэгчдэд тусламж №21

Зохиогч: А. Хүдэр Хэвлүүлсэн газар: Бит Пресс

Нийлмэл сургалтын хөтөлбөр, хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүйн зөвлөмж

Зохиогч: Н. Эрдэнэхүү Хэвлүүлсэн газар: БСШУСЯ, Азийн хөгжлийн банк, Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл

Хөтөлбөрийн боловсролын зорилго зорилтууд, суралцахуйн үр дүнгүүдийг тодорхойлох арга зүйн зөвлөмж

Зохиогч: Н. Эрдэнэхүү Хэвлүүлсэн газар: БСШУСЯ, Азийн хөгжлийн банк, Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл

Япон хэл бие даан сурах бичиг I

Зохиогч: О. Халиун Хэвлүүлсэн газар:

Геологи, уул уурхайн зураг дахь геометр тооцоо, байгуулалт, стандартын хэрэглээ

Зохиогч: Б. БАТСҮРЭН Хэвлүүлсэн газар: Засгийн газрын хэвлэх үйлдвэр

Техникийн зурагзүй ED-201 хичээлийн бодлого, дасгал ажил

Зохиогч: Т. Болдбаатар Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-ийн хэвлэх үйлдвэр

Инженерийн зурагзүй ED-203 хичээлийн бодлого, дасгал ажил

Зохиогч: Т. Болдбаатар Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-ийн хэвлэх үйлдвэр

Тоон дохио боловсруулалт лабораторийн гарын авлага

Зохиогч: Б. Бат-эрдэнэ Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС хэвлэлийн газар

Эрчим хүчний тооцооллын програм DigSilent PowerFactory 15 гарын авлага

Зохиогч: Б. Бат-эрдэнэ Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС хэвлэлийн газар

iRobot Create хөдөлгөөнт роботын систем

Зохиогч: Б. Бат-эрдэнэ Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС хэвлэлийн газар

Хөгжлийн замнал, Дурсамжит цомог

Зохиогч: О. Балдангомбо Хэвлүүлсэн газар: Ж.Оюундэлгэрийн хэвлэлийн газар

Батбаярын Тунгалаг. Мэдээллийн технологи, харилцаа холбоо, Хөгжлийн стратеги

Зохиогч: О. Балдангомбо Хэвлүүлсэн газар: BCI хэвлэлийн газар

Батбаярын Тунгалаг. Стратеги менежментийн цөм асуудлууд

Зохиогч: О. Балдангомбо Хэвлүүлсэн газар: BCI хэвлэлийн газар

"Токио хотын өнгөрсөн, одоо, ирээдүй" ном / ISBN: 978-99978-1-042-7

Зохиогч: С. Амгалан Хэвлүүлсэн газар: "Интерпресс" ХХК

Дулаан тархалтын онол-2 хичээлээр бие даан хийх тооцооны гарын авлага

Зохиогч: Л. Жаргалхүү Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС хэвлэлийн газар

Дулаан тархалтын онол-1 хичээлээр бие даан хийх тооцооны гарын авлага

Зохиогч: Л. Жаргалхүү Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС хэвлэлийн газар

Электроникийн үндэс хичээлийн лабораторийн дэвтэр

Зохиогч: Ц. Сугир Хэвлүүлсэн газар: Мөнх Арьяа ХХК

ПЛС-ийн лабораторийн үндсэн гарын авлага

Зохиогч: Ч. Батчулуун Хэвлүүлсэн газар: улаанбаатар

ПЛС програмчлагддаг логик контроллёр

Зохиогч: Ч. Батчулуун Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС

Микропроцессор ба Эмбеддэд систем хичээлийн лабораторийн дэвтэр

Зохиогч: Ч. Батчулуун Хэвлүүлсэн газар: улаанбаатар

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 67 68
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020