EDT101 хичээлийн стандарт

Зохиогч: Т. Болдбаатар Хэвлүүлсэн газар:

.1…3.15 МВт хүртэл чадалтай халаалтын зуух. Техникийн ерөнхий шаардлага. Улсын стандарт MNS 5043:2001. - УБ., 2001.

Зохиогч: Ж. Цэен-ойдов Хэвлүүлсэн газар: Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Төв

Хатуу түлшээр ажиллах ус халаах зуух. Техникийн ерөнхий шаардлага. Улсын стандарт MNS 5045:2001. -УБ., 2001.

Зохиогч: Ж. Цэен-ойдов Хэвлүүлсэн газар: Стандартчилал, хэмжилзүйн үндэсний төв

Ус халаах зуух нэр томъёо, тодорхойлолт. Улсын стандарт MNS 5087:2001. -УБ., 2001.

Зохиогч: Ж. Цэен-ойдов Хэвлүүлсэн газар: Стандартчилал, хэмжилзүйн үндэсний төв

Дулааны эрчим хүч нэр томъёо, тодорхойлолт. Улсын стандарт MNS 5085: 2001 / Ж.Цэен–Ойдов, -УБ., 2001.

Зохиогч: Ж. Цэен-ойдов Хэвлүүлсэн газар: Стандартчилал, хэмжилзүйн үндэсний төв

Уурын зуух нэр томъёо, тодорхойлолт. Улсын стандарт MNS 5086: 2001

Зохиогч: Ж. Цэен-ойдов Хэвлүүлсэн газар: Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Төв

Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу

Зохиогч: Д. СҮНЖИДМАА Хэвлүүлсэн газар: СХЗГазар

Шалны уян хулдаас. Нийт зузааныг тодорхойлох арга

Зохиогч: Д. СҮНЖИДМАА Хэвлүүлсэн газар: СХЗГазар

Шалны уян хулдаас. Нягтыг тодорхойлох арга

Зохиогч: Д. СҮНЖИДМАА Хэвлүүлсэн газар: СХЗГазар

Шалны уян, сүлжмэл артай, ламинатан хулдаас

Зохиогч: Д. СҮНЖИДМАА Хэвлүүлсэн газар: СХЗГазар

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 17 18
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020