Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн Оюуны Өмчийн Бодлого

Зохиогч: Д. Пүрэвдорж Хэвлүүлсэн газар: Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль

4. MNS CAC/RCP 43:2011. Гадна талбайд хоол хүнс бэлтгэх, борлуулах эрүүл ахуйн дадлын дүрэм

Зохиогч: Ц. Одбаяр Хэвлүүлсэн газар: СТАНДАРТЧИЛАЛ ХЭМЖИЛЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ

3. MNS CAC/RCP 39:2011. Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал

Зохиогч: Ц. Одбаяр Хэвлүүлсэн газар: СТАНДАРТЧИЛАЛ ХЭМЖИЛЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ

Артишок ундаа үйлдвэрлэх технологи

Зохиогч: М. Пүрэвжав Хэвлүүлсэн газар:

Барилгын дулаан хамгаалалтын төлөвлөлт БД 23-103-10

Зохиогч: Б. Болормаа Хэвлүүлсэн газар: Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын яам

Инновацийн тухай Монгол улсын хууль, 6-р бүлэг, 27.5- 27.8 -р заалтууд

Зохиогч: Д. Пүрэвдорж Хэвлүүлсэн газар: Монгол Улсын Их Хурал, Төрийн Мэдээлэл Эмхэтгэл 2012 оны 6-р сар 24/741

MNS CAC RCP 52:2011 Загас, загасан бүтээгдэхүүнтэй ажиллах дүрэм

Зохиогч: Ш. Нарантуяа Хэвлүүлсэн газар: Стандартчилал, Хэмжил Зүйн Газар

Байгууллагын стандарт /Оюутны хоолны газар/

Зохиогч: С. Сэржмядаг Хэвлүүлсэн газар:

Бөөмийн хэмжээг шинжлэхүй-Фотоны корреляцийн спектроскоп

Зохиогч: Г. БАТДЭМБЭРЭЛ Хэвлүүлсэн газар: Стандарт хэмжил зүйн газар

A.ED201 хичээлийн стандарт

Зохиогч: Н. Чулуунбаатар Хэвлүүлсэн газар:

S.EDH202 хичээлийн стандарт

Зохиогч: Ш. Ойдов Хэвлүүлсэн газар:

A.ED101 хичээлийн стандарт

Зохиогч: Н. Чулуунбаатар Хэвлүүлсэн газар:

A.EDT101 хичээлийн стандарт

Зохиогч: Н. Чулуунбаатар Хэвлүүлсэн газар: Урлах эрдэм

S.EDT101 хичээлийн стандарт

Зохиогч: Ш. Ойдов Хэвлүүлсэн газар:

S.ED.201хичээлийн стандарт

Зохиогч: С. Золжаргал Хэвлүүлсэн газар:

Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн тусгай дугаар, №8/141,ISBN1560-8794

Зохиогч: А. ӨЭЛҮН Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-ийн хэвлэх үйлдвэр

A.EDB202 техникийн зураг зүйн стандарт хөтөлбөр

Зохиогч: Ц. Отгонбаяр Хэвлүүлсэн газар: ИЗЗПбаг

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 17 18
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020