M.EC311 Мэдээллийн системийн нууцлал

Зохиогч: Г. УРТНАСАН Хэвлүүлсэн газар:

S.CS201 Програмчлалын хэл хичээлийн стандарт

Зохиогч: Г. УРТНАСАН Хэвлүүлсэн газар:

Нэхмэлийн үйлдвэрийн химийн технологи мэргэжлийн стандарт

Зохиогч: Р. Мядагмаа Хэвлүүлсэн газар: Стандартчилал, хэмжилзүйн газар, Улаанбаатар хот

ДЦС4-007:2011(БС). Тусгай зориулалтын дулаан хувцас. Техникийн ерөнхий шаардлага

Зохиогч: С. Цэцгээ Хэвлүүлсэн газар: Хувцас судлалын салбар

Нисэх техникийн механик

Зохиогч: Т. Эрдэнэбат Хэвлүүлсэн газар:

ДЦС4-003:2011(БС)Тусгай зориулалтын хувцасны материалд тавигдах шаардлага

Зохиогч: С. Цэцгээ Хэвлүүлсэн газар: Хувцас судлалын салбар

ДЦС4-002:2011(БС). Тусгай зориулалтын хувцас. Техникийн ерөнхий шаардлага

Зохиогч: С. Цэцгээ Хэвлүүлсэн газар: Хувцас судлалын салбар

КУС мэргэжлийн стандарт

Зохиогч: С. Байгалтөгс Хэвлүүлсэн газар: ШУТИИС. КТМС

КТХ мэргэжлийн стандарт

Зохиогч: С. Байгалтөгс Хэвлүүлсэн газар: ШУТИИС. КТМС

Электроник мэргэжлийн хөтөлбөр

Зохиогч: С. Байгалтөгс Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС

SAGA 4.0 стандарт

Зохиогч: С. Байгалтөгс Хэвлүүлсэн газар: Интерактив ХХК

M.EC206 хичээлийн стандарт

Зохиогч: М. Тунгалаг Хэвлүүлсэн газар:

M.EC205 хичээлийн стандарт

Зохиогч: М. Тунгалаг Хэвлүүлсэн газар:

M.EC202 хичээлийн стандарт

Зохиогч: М. Тунгалаг Хэвлүүлсэн газар:

CS201 хичээлийн стандарт

Зохиогч: М. Тунгалаг Хэвлүүлсэн газар:

Хатуу түлшээр ажилладаг монгол гэрийн зуух

Зохиогч: Ч. Дашпунцаг Хэвлүүлсэн газар: Нийслэлийн засаг даргын хэрэгжүүлэгч Агент Агаарын чанарын алба

CS102 хичээлийн стандарт

Зохиогч: М. Тунгалаг Хэвлүүлсэн газар:

CS101 хичээлийн стандарт

Зохиогч: М. Тунгалаг Хэвлүүлсэн газар:

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17 18
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020