Ёслолын цагаан бээлийний техникийн бичиг баримт

Зохиогч: Р. ЮМЖИРМАА Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-ийн Хувцас судлалын төв

Савхин бээлийний техникийн бичиг баримт

Зохиогч: Р. ЮМЖИРМАА Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-ийн Хувцас судлалын төв

Онцгой байдлын ажилчдын зуны эрэгтэй хувцасны зохион бүтээлт

Зохиогч: Д. Буяндэлгэр Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС, хувцас судлалын төв

Онцгой байдлын албан хаагчдын эрэгтэй зуны ажлын хувцасны зохион бүтээлт

Зохиогч: Д. Буяндэлгэр Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС, хувцас судлалын төв

Онцгой байдлын засварын албан хаагчдад зориулсан ажлын комбинезон зохион бүтээлт

Зохиогч: Д. Буяндэлгэр Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС, хувцас судлалын төв

Онцгой байдлын албан хаагчдын эмэгтэй өвлийн хувцасны зохион бүтээлт

Зохиогч: Д. Буяндэлгэр Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС, хувцас судлалын төв

Онцгой байдлын эрэгтэй албан хаагчдын өвлийн хувцасны зохион бүтээлт

Зохиогч: Д. Буяндэлгэр Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС, хувцас судлалын төв

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын стандарт: Вэб мастер MNS:5370-2004

Зохиогч: Н. Эрдэнэхүү Хэвлүүлсэн газар: Монгол улсын стандарт

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын стандарт: програм кодлогч

Зохиогч: Н. Эрдэнэхүү Хэвлүүлсэн газар: Монгол улсын стандарт MNS:5370-2004

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын стандарт: Дуу дүрс бичлэгийн операторч MNS:5370-2004

Зохиогч: Н. Эрдэнэхүү Хэвлүүлсэн газар: Монгол улсын стандарт

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ

Зохиогч: Д. Цогзолмаа Хэвлүүлсэн газар: НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр

Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбооны хөдөлгөөнт салбар

Зохиогч: О. Балдангомбо Хэвлүүлсэн газар: -УБ.,СХЗГ

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 18
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020