Монгол Улсын стандарт / Оптик холбоо

Зохиогч: З. Буянхишиг Хэвлүүлсэн газар: Стандартчилал хэмжилзүйн газар

Монгол Улсын стандарт / Цахилгаан холбоо

Зохиогч: З. Буянхишиг Хэвлүүлсэн газар: Стандартчилал хэмжилзүйн газар

PTA-2003 Тоон телевизийн төслийн тайлан

Зохиогч: Ц. Ариунаа Хэвлүүлсэн газар: МШХХТГ

Техник хангамжийн багцын хөтөлбөр

Зохиогч: А. ОДГЭРЭЛ Хэвлүүлсэн газар:

Дээд боловсролын стандарт програм хангамж

Зохиогч: Ц. ГАНБАТ Хэвлүүлсэн газар: СХҮТ

Техник хангамж мэргэжлийн шинэ хөтөлбөр

Зохиогч: А. ОДГЭРЭЛ Хэвлүүлсэн газар:

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17 18
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019