Уул уурхайн машин механизмын загвар макет

Зохиогч: Ц. МЄНХМАНДАХ Хэвлүүлсэн газар: ҮТДС-ийн ОМҮТБаг

Дэлхийн шилдэг дизайнтай сандлын загвар макетууд

Зохиогч: Ц. МЄНХМАНДАХ Хэвлүүлсэн газар: ҮТДС-ийн ОМҮТБаг

Зурагтын тавиур

Зохиогч: Ц. МЄНХМАНДАХ Хэвлүүлсэн газар: ҮТДС-ийн ОМҮТБаг

Бичгийн ширээ

Зохиогч: Ц. МЄНХМАНДАХ Хэвлүүлсэн газар: ҮТДС-ийн ОМҮТБаг

Хүүхдийн ширээ

Зохиогч: Ц. МЄНХМАНДАХ Хэвлүүлсэн газар: ҮТДС-ийн ОМҮТБаг

Хүүхдийн ширээ

Зохиогч: Ц. МЄНХМАНДАХ Хэвлүүлсэн газар: ҮТДС-ийн ОМҮТБаг

Сэтгүүлийн ширээ 2

Зохиогч: Ц. МЄНХМАНДАХ Хэвлүүлсэн газар: ҮТДС-ийн ОМҮТБаг

Хосолмол хийцтэй сандал 2

Зохиогч: Ц. МЄНХМАНДАХ Хэвлүүлсэн газар: ҮТДС-ийн ОМҮТБаг

Сэтгүүлийн ширээ

Зохиогч: Ц. МЄНХМАНДАХ Хэвлүүлсэн газар: ҮТДС-ийн ОМҮТБаг

Хосолмол хийцтэй сандал

Зохиогч: Ц. МЄНХМАНДАХ Хэвлүүлсэн газар: ҮТДС-ийн ОМҮТБаг

Цэцгийн тавиур

Зохиогч: Ц. МЄНХМАНДАХ Хэвлүүлсэн газар: ҮТДС-ийн ОМҮТБаг

Номын тавиур

Зохиогч: Ц. МЄНХМАНДАХ Хэвлүүлсэн газар: ҮТДС-ийн ОМҮТБаг

Үзүүлэнгийн тавиур

Зохиогч: Ц. МЄНХМАНДАХ Хэвлүүлсэн газар: ҮТДС-ийн ОМҮТБаг

Ханын тавиур

Зохиогч: Ц. МЄНХМАНДАХ Хэвлүүлсэн газар: ҮТДС-ийн ОМҮТБаг

Хувцасны шүүгээ

Зохиогч: Ц. МЄНХМАНДАХ Хэвлүүлсэн газар: ҮТДС-ийн ОМҮТБаг

Зургийн ширээ

Зохиогч: Ц. МЄНХМАНДАХ Хэвлүүлсэн газар: ҮТДС-ийн ОМҮТБаг

Холболтын загварууд

Зохиогч: Ч. ДАВААНЯМ Хэвлүүлсэн газар: ҮТДС-ийн ОМҮТБаг

Тавиур

Зохиогч: Ч. ДАВААНЯМ Хэвлүүлсэн газар: ҮТДС-ийн ОМҮТБаг

Хүүхэд хооллох сандал

Зохиогч: Ч. ДАВААНЯМ Хэвлүүлсэн газар: ҮТДС-ийн ОМҮТБаг

Хүүхдийн тоглоомын хайрцаг

Зохиогч: Ч. ДАВААНЯМ Хэвлүүлсэн газар: ҮТДС-ийн ОМҮТБаг

Сийлбэртэй цаг

Зохиогч: Ч. ДАВААНЯМ Хэвлүүлсэн газар: ҮТДС-ийн ОМҮТБаг

Токорийн жижиг модон суурь

Зохиогч: Ч. ДАВААНЯМ Хэвлүүлсэн газар: ҮТДС-ийн ОМҮТБаг

Сэтгүүлийн шилэн тавцантай ширээ

Зохиогч: Ч. ДАВААНЯМ Хэвлүүлсэн газар: ҮТДС-ийн ОМҮТБаг

Проекторийн тавиур

Зохиогч: Ч. ДАВААНЯМ Хэвлүүлсэн газар: ҮТДС-ийн ОМҮТБаг

Ширээ

Зохиогч: Ч. ДАВААНЯМ Хэвлүүлсэн газар: ҮТДС-ийн ОМҮТБаг

<<
1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020