2. Стандарты и программы по русскому языку для студентов экономического профиля

Зохиогч: Р. НАРАНЦЭЦЭГ Хэвлүүлсэн газар: Монгол, Улаанбаатар ,ШУТИС КТМС

1. Стандарты и программы по русскому языку для студентов технического профиля

Зохиогч: Р. НАРАНЦЭЦЭГ Хэвлүүлсэн газар: Монгол, Улаанбаатар ,ШУТИС КТМС

. Мэргэжлийн англи хэл – сурах бичиг

Зохиогч: Р. НАРАНЦЭЦЭГ Хэвлүүлсэн газар: Монгол, Улаанбаатар

How to write in English

Зохиогч: Р. НАРАНЦЭЦЭГ Хэвлүүлсэн газар: Ulaanbaatar

. Business English vocabulary Ulaanbaatar

Зохиогч: Р. НАРАНЦЭЦЭГ Хэвлүүлсэн газар:

TOEFL-dictionary Ulaanbaatar

Зохиогч: Р. НАРАНЦЭЦЭГ Хэвлүүлсэн газар:

TOEFL preparation (compiled) Ulaanbaatar

Зохиогч: Р. НАРАНЦЭЦЭГ Хэвлүүлсэн газар:

Дэлхий судлалын үндэс I

Зохиогч: Т. Тунгалаг Хэвлүүлсэн газар:

Оюутны хөтөч-2013

Зохиогч: С. Сэржмядаг Хэвлүүлсэн газар:

Damchaa.sur.mn блог

Зохиогч: Х. Дамчаасүрэн Хэвлүүлсэн газар:

Зураг төслийн автоматжуулалт

Зохиогч: Н. Саранчимэг Хэвлүүлсэн газар:

Буцах газардуулгатай нэг фазын шугам сүлжээний аюулгүй ажиллагаа ашиглалт, угсралт

Зохиогч: Ж. Намдагсамба Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-ийн хэвлэлийнг үйлдвэрийн сургалтын төв

<<
1 2 3 4 5 6 7 8
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020