Барилгын зурагзүй A.EDB204 цахим хичээл

Зохиогч: Х. Дамчаасүрэн Хэвлүүлсэн газар:

Радио долгион тархалт

Зохиогч: Г. ДЭМБЭРЭЛ Хэвлүүлсэн газар:

Автомат удирдлагын систем

Зохиогч: Д. ЭРДЭНЭЧИМЭГ Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС

Роботтехник ба манипулятор

Зохиогч: Д. ЭРДЭНЭЧИМЭГ Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС

Эдийн засгийн философийн бие даалтын гарын авлага

Зохиогч: Б. Наранбаатар Хэвлүүлсэн газар: Е нээлттэй институт

Дүрслэх геометр EDT101 хичээлийн

Зохиогч: Б. БАТСҮРЭН Хэвлүүлсэн газар: www.edt101.sur.mn

EDT101 хичээлийн өөрийгөө үнэлэх тестүүд

Зохиогч: Б. БАТСҮРЭН Хэвлүүлсэн газар:

Олон сувгийн холбооны систем J.TC304

Зохиогч: Э. Нарантуяа Хэвлүүлсэн газар:

Олон сувгийн холбооны үндэс J.TC301

Зохиогч: Э. Нарантуяа Хэвлүүлсэн газар:

Цахилгаан холбооны систем J.TC212

Зохиогч: Э. Нарантуяа Хэвлүүлсэн газар:

Мултьмедиа 1

Зохиогч: Б. МЭНДСАЙХАН Хэвлүүлсэн газар:

Пластик модель

Зохиогч: Б. МЭНДСАЙХАН Хэвлүүлсэн газар:

Вэб дизайн 1

Зохиогч: Б. МЭНДСАЙХАН Хэвлүүлсэн газар:

Вэб дизайн 2

Зохиогч: Б. МЭНДСАЙХАН Хэвлүүлсэн газар:

Дижитал видео эффект

Зохиогч: Б. МЭНДСАЙХАН Хэвлүүлсэн газар:

Компьютер график дизайны үндэс

Зохиогч: Б. МЭНДСАЙХАН Хэвлүүлсэн газар:

Визуал дизайн

Зохиогч: Б. МЭНДСАЙХАН Хэвлүүлсэн газар:

ES701 Дохио боловсруулах онол

Зохиогч: А. БАТМЄНХ Хэвлүүлсэн газар:

Орон зайн пластик структур

Зохиогч: Г. Эрдэнэбилэг Хэвлүүлсэн газар: ØÓÒÈÑ

<<
1 2 3 4 5 6 7 8
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020