"Функционально-семантические особенности возвратных глаголов в русском языке и способы их выражения в монгольском языке"

Зохиогч:  С.Бархас

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар:

Эгэх үйл үг, возвратные глаголы, -ся, зүүвэр

“Орос хэлний эгэх үйл үгийн утга , үүргийн онцлог, түүнийг монгол хэлэнд илэрхийлэх арга хэрэглүүр” сэдэвт хэл шинжлэлийн ухааны докторын зэрэг (Рh.D) горилсон нэг сэдэвт бүтээлийг 2003 онд Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль дээр монгол улсын зэрэгцүүлсэн хэл шинжлэлийн зөвлөлөөр орж хамгаалсан. Энэ судалгааны ажлын эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагчаар Доктор, профессор А.Шархүү,  албан ёсны шүүмжлэгчээр Доктор, профессор Ц.Өнөрбаян,  шүүмжлэгч байгууллагаар ШУТИС-ийн Гадаад хэлний сургууль ажилласан. 

Хэвлүүлсэн газар: УБ., АУИС-ийн хэвлэлийн цех

Хэвлүүлсэн огноо: 2003/06/20

Хуудасний тоо: 34

Түлхүүр үг: #Эгэх үйл үг #зүүвэр #-ся #возвратные глаголы


Бүтээл нэмсэн:С.Бархас

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019