MNS:5323-65:2009, Дээд боловсрол, Компьютерийн удирдлагатай систем D480500

Зохиогч:  Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Хамтран зохиогч: С.Байгалтөгс,Д.Эрдэнэчимэг,А.Батмөнх,Н.Чулуунбаатар,[Ц.Сугир :D.HW17],[Ц.ТЭНГИС:D.HW15]

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Компьютерийн удирдлагатай систем мэргэжлийн бакалаврын сургалтын стандарт

Хэвлүүлсэн газар: стандартчидад хэмжил зүйн газар

Хэвлүүлсэн огноо: 2009/01/02

Хуудасний тоо: 11

Түлхүүр үг: #КУС #Автоматжуулалт #Мэдрүүр #контроллер


Бүтээл нэмсэн:Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020