Мэдээлэл харилцаа холбооны нэр томъёоны тайлбар толь боловсруулах төсөл

Зохиогч:  Т.Лхагвасүрэн

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар:

Цахим Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд Мэдээлэл технологийн газраас зохион байгуулж буй  “Мэдээлэл харилцаа холбооны нэр томъёоны тайлбар толь боловсруулах төсөл”-ийн ажлын хүрээнд 400 үгний тайлбарыг орчуулж хүлээлгэн өгсөн.

 

Хэвлүүлсэн газар: Вэб хуудас

Хэвлүүлсэн огноо: 2007/09/15

Хуудасний тоо: 400

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Т.Лхагвасүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020