Real-time 3D human objects rendering based on multiple camera details

Зохиогч:  Т.Энхтогтох

Хамтран зохиогч: [Т.Энхтогтох:J.SW04]

Үйл явц: Ишлэл татагдсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Орчин үеийн гүн сенсортой олон камер ашиглан хүний 3Д виртуал загварыг бий болгох нь. 


Cited Publications : 


 An entity based multi-direction cooperative deformation algorithm for generating personalized human shape

X Huang, Y Zhu - Multimedia Tools and Applications, 2018 - Springer

Multi-source vision perception for human-robot collaboration in manufacturing

S Yang, W Xu, Z Liu, Z Zhou… - Networking, Sensing and …, 2018 - ieeexplore.ieee.org


Хэвлүүлсэн газар: Springer, Multimedia Tools and Applications

Хэвлүүлсэн огноо: 2017/01/06

Хуудасний тоо: 28

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Т.Энхтогтох

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020