Социально-философские аспекты формирования образа государственного деятеля Монголии” сэдвээр Философийн ухааны доктор (Ph.D

Зохиогч:  Б.Долгор

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар:

Тухайн бүтээл нь 2 бүлэг, 5 дэд бүлэгтэй,134 хуудас бүхий судалгааны ажил.  Төрийн зүтгэлтэн төрөн гарах нийгэм философийн хүчин зүйлийн  түүх-улс төрийн шинжлэх ухааны уулзарт авч судлан Монгол төрийн зүтгэлтэнийн уламжлал шинэчлэлийн асуудлын  түүхэн эх сурвалж, орчин үеийн улс төрийн шинжлэх ухааны  онол арга зүйд тулгуурлан  судалж төрийн зүтгэлтний дүр төрх бүрэлдэх монголыг нийгэм -түүхийн ээдрээт цаг үеийн  онцлогийг, монголчуудын философи сэтгэлгээний хүчин зүйлтэй холбон тодорхойлоход уг чиглэгсэн болно. 


Хэвлүүлсэн газар: ОХУ.Улаан-Үд

Хэвлүүлсэн огноо: 2002/06/21

Хуудасний тоо: 134

Түлхүүр үг: #традиции #имиж


Бүтээл нэмсэн:Б.Долгор

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019