Хүнсний бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварын технологийн үндэс

Зохиогч:  Л.Дамдинсүрэн

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Редакторласан

Бүтээлийн товч тайлбар:

Бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх гол арга нь түүний чанарыг үнэтэй нь уялдуулж сайжруулах явдал учраас бид сүүний үнийг түүний бүрэлдэхүүнээс нь хамааруулан математик-статистик аргаар шинжлэхэд сүүний үнэд нөлөөлөх хамгийн ач холбогдолтой үзүүлэлт нь исгэлэн болохыг тогтоов. Иймээс энэ үзүүлэлт бичил биетний бохирдлоос шууд хамааралтай тул бэлтгэлийн сүүний үнийг тогтооход бичил биетний бохирдлын зэрэг, сүүний нягт, исгэлэн, тосны агууламж зэргийг хүчин зүйл болгон судалж, шинжилгээний үзүүлэлтүүдийг үндэслэн математик-статистик загварыг боловсруулав. Энэ нь түүхий сүүний физик-химийн анхан шатны үзүүлэлтүүдээс хамааруулан сүүний үнийг тооцох боломжийг олгох юм.Түүнчлэн сүү боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлж буй сүүний нийлүүлэлтийн зардлыг шугаман программчлалын загвараар оновчилсон болно.

Хэвлүүлсэн газар: УБ, 2013 он

Хэвлүүлсэн огноо: 2013/10/25

Хуудасний тоо: 138

Түлхүүр үг: #Өрсөлдөх чадвар #чанар #технологийн үндэс


Бүтээл нэмсэн:Л.Дамдинсүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019