Микропроцессор ба Эмбеддэд систем хичээлийн лабораторийн дэвтэр

Зохиогч:  Ч.Батчулуун

Хамтран зохиогч: Ч.Батчулуун,Б.Луубаатар

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Микропроцессор Эмбеддэд Систем хичээлийн лабораторын ажлуудыг нэгтгэж гарын авлага гаргав. Энэ авлагыг АБЕТ олон улсын магадлалан итгэмжлэлийн үнэлгээний стандартад нийцүүлэв.Дэвтэр дээрээ оюутан бичиж ажиллах талбартай

Хэвлүүлсэн газар: улаанбаатар

Хэвлүүлсэн огноо: 2017/01/03

Хуудасний тоо: 60

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Ч.Батчулуун

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020