EDT101 хичээлийн өөрийгөө үнэлэх тестүүд

Зохиогч:  Б.БАТСҮРЭН

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Тус хичээлийн бүлэг сэдэв тус бүрээр өөрийгөө шалгах асуулт, бодлогууд

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/09/01

Хуудасний тоо: 45

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Б.БАТСҮРЭН

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020