Хятад хэлнийа үеийн галиг лавлах

Зохиогч:  Ц.Эрдэнэзаяа

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Эмхэтгэж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Хятад хэлний үеийг монгол кирил үсэгт буулгах зарчим болон галигийн хүснэгт лавлах болно.

Хэвлүүлсэн газар: Удам соёл

Хэвлүүлсэн огноо: 2015/05/25

Хуудасний тоо: 108

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Ц.Эрдэнэзаяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019