ДЦС-ын үнсний тархалтыг цацраг идэвхт бодисын түвшингээр тодорхойлох аргачлал боловсруулах

Зохиогч:  З.Баттогтох

Хамтран зохиогч: [С.Батмөнх:M.HS01]

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар:

 Монгол улсын эрчим хүчний хэрэгцээ жилээс жилд өсөн нэмэгдэж, тус улс эрчим хүчний олон эх үүсвэрийг хослуулан хэрэглүүлэх асуудал зүй ёсоор тавигдаж байгаа юм. Үүний тулд одоо голлон ашиглаж байгаа дулааны цахилгаан станцын хүрээлэн байгаа орчинд үзүүлэх нөлөөг судлан тогтоох, загварчлах, стандарт бий болгох, орчинд халгүй техник технологи нэвтрүүлэх нь чухал ач холбогдолтой асуудал билээ.

 Нэг сэдэвт зохиол нь нэр томъёоны жагсаалт, оршил, дөрвөн хэсэг, ерөнхий дүгнэлт, ном зүйн жагсаалтаас бүрдсэн нийт 138 хуудастай. Үүнээс: 65 хуудсанд бичсэн эх бичлэг, 40 хүснэгт, 43 зураг, ном зүйд 68 ном хэвлэлийн жагсаалт, хавсралт 25 хуудсыг тус тус багтаасан. 

Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар ШУТИС

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/05/23

Хуудасний тоо: 138

Түлхүүр үг: #норм тогтоох #бохирдуулагч бодис #математик загварчлал #үнсний тархалт #цацраг идэвх #дэгдэмхий үнс #ДЦС


Бүтээл нэмсэн:З.Баттогтох

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019