Mongolia Second Assessment report on Climate Change-2014

Зохиогч:  Б.Намхайням

Хамтран зохиогч: [Б.Намхайням:M.HD01]

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Монгол улсын уур амьсгалын өөрчлөлтийн шинж байдал, түүний байгаль орчинд үзүүлж сөрөг нөлөөлөлийн үнэлгээ;
Салбарын бүрийн хүлэмжийн хийн ялгаралын тооллогын дүн, хэтийн хандлага;
Хүлэмжийн хийн ялгаралыг бууруулах арга технологиийн сонголт, хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах төрийн бодлого, хэрэгжүүлэх арга замын тухай зэрэг асуудлыг авч үзсэн.
Энэхүү төслийг Д.Дагвадорж, Ж.Доржпүрэв, Л.Нацандорж нартай хамтран гүйцэтгэсэн болно.
 

Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/08/06

Хуудасний тоо: 302

Түлхүүр үг: #Mitigation #GHG inventory #Adapdation #Climate change


Бүтээл нэмсэн:Б.Намхайням

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020