Үл эвдэх сорил ба Оношилгоо, ЭШБХ-ын эмхтгэл

Зохиогч:  Б.Түмэндэмбэрэл

Хамтран зохиогч: Б.Түмэндэмбэрэл,Ц.Байгальмаа

Үйл явц: Эмхэтгэж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар:

ҮЭС-ын технологи өнгөрсөн 20 гаруй жилийн хугацаанд хөгжсөн ололт амжилтыг төр,  нийгэмд хүргэн мэдээлэх, машин үйлдвэрлэл, метал судлал, технологийн чиглэлийн манайтай ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагуудтай хоршиж ажиллаж туршлагаа солилцож хүчээ нэгтгэх, энэ чиглэлээр судалгаа шинжилгээний ажил хийж байгаа магистр, доктор оюутнууд, судлаачдын эрдэм шинжилгээний бүтээлийг хэлэлцэх зорилгоор “Үл эвдэх сорил ба оношилгоо” сэдэвт эрдэм шинжилгээний онол практикийн бага хурлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулахад бичиж ирүүлсэн судалгааны ажлуудын эмхтгэлийг хэвлүүлэн та бүхэнд толилуулж байна.  

Хэвлүүлсэн газар: "Удам соёл" ХХК

Хэвлүүлсэн огноо: 2016/11/25

Хуудасний тоо: 146

Түлхүүр үг: #чанарын дэд бүтэц #сорилын ажилтан #ажилтны баталгаажуулалт #металын соронзон ёанамж


Бүтээл нэмсэн:Б.Түмэндэмбэрэл

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019