Бизнесийн үнэлгээний хорогдуулах хүүний шинжилгээ, таамаглал

Зохиогч:  Д.БАРСБОЛД

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Диссертаци

Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС, КТМС

Хэвлүүлсэн огноо: 2013/12/26

Хуудасний тоо: 116

Түлхүүр үг: #бизнесийн үнэлгээ


Бүтээл нэмсэн:Д.БАРСБОЛД

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019