Олон сувгийн холбооны систем J.TC304

Зохиогч:  Э.Нарантуяа

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Олон сувгийн холбооны систем

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012/10/15

Хуудасний тоо:

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Бүтээл нэмсэн:Э.Нарантуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020